Glocal Consulting, a.s.
IČ: 25775189
DIČ: CZ25775189
se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 21/1272, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5996

 

 

Publikované dokumenty